Nasza wizja edukacji

Czy współczesna szkoła uczy dzieci i młodzież myślenia, podejmowania mądrych decyzji i dokonywania odpowiedzialnych wyborów? Czy sprzyja dostrzeganiu potencjału i wspiera w jego rozwijaniu? Czy wspiera ich w rozwijaniu kompetencji społecznych, żeby mogli lepiej funkcjonować w grupie i z innymi ludźmi? Czy wiedza nauczana w szkole będzie w przyszłości użyteczna?

Na te i wiele innych pytań staramy sobie odpowiedzieć pracując z dziećmi i młodzieżą tworząc programy edukacyjne i realizując je w placówkach oświatowych i wychowawczych. 

Wartości, które stoją za naszymi działaniami to:

  • podtrzymywanie ciekawości poznawczej młodych ludzi,
  • pobudzanie do refleksji nad otaczającym światem, zadawania pytań, stawianie problemów oraz mierzenia się z ich rozwiązaniem,
  • pobudzanie do samodzielnego, niezależnego myślenia,
  • zachęcanie do prowadzenia dyskusji poprzez argumentowanie własnych opinii i odnoszenie się do innych opinii merytorycznie i z szacunkiem,
  • przekazywanie rzetelnej i najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i ścisłych,
  • zachęcanie do patrzenia na ludzi i świat z różnych perspektyw, szanując różnice jednostkowe i kulturowe.

W jakim stanie dzisiaj jest edukacja i jak powinna wyglądać mówi sir Ken Robinson, a my „podpisujemy się pod tym obiema rękoma”:

Polecamy także zajrzeć na stronę, na której znajdują się fascynujące, pełne pasji i poczucia humoru wystąpienia osób, które mówią o tym, jak edukować dzieci, a także nas, dorosłych: www.ted.com/playlists/124/ken_robinson_10_talks_on_educ

TED