Edukacja filozoficzna

Prowadzenie filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą jest metodą kształcenia, w której uprawianie filozofii, rozumiane jako tworzenie i badanie filozoficznych idei w grupie złożonej z uczniów i nauczyciela, staje się nauką myślowej samodzielności, otwartości i wszechstronności. Twórcą idei dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą jest prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA, autor programu edukacyjnego Filozofia dla Dzieci.

Cele realizowane w ramach proponowanego programu edukacyjnego:

  • doskonalenie umiejętności myślowo językowych,
  • rozwijanie u ucznia umiejętności wglądu we własne procesy poznawcze w celu ich doskonalenia i wzbogacania,
  • zdobywanie umiejętności wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości,
  • łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi,
  • rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

(na podstawie: Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą, Stowarzyszenie Phronesis)

Więcej informacji o programie i działaniach Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis” można znaleźć tutaj: www.phronesis.org.pl

Zachęcamy do lektury wywiadu z prezes Stowarzyszenia prof. Aldoną Pobojewską z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego:

Po co uczyć dzieci myśleć?

Prof. A. Pobojewska gościła w audycji „Miasto Ł w eterze” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Programu można odsłuchać tutaj:

 Miasto Ł w eterze #15 23.09.2015 by Miastoł on Mixcloud

Prowadząca:

Anna Jurek – absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, autorka licznych projektów edukacyjnych promujących niezależne i twórcze myślenie. Z-ca redaktorki naczelnej Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł (www.miastol.pl), autorka wielu tekstów. W Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej prowadzi audycję „Miasto Ł w eterze”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Tkalnia, dla którego realizuje program edukacji do wielokulturowości. Związana z działaniami na rzecz partycypacji społecznej, m.in. prowadziła akcję informacyjno-edukacyjną Budżetu Obywatelskiego 2013, 2014, 2015 w Łodzi oraz działania edukacyjne w ramach procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi.