Edukacja obywatelska

Żyjemy w świecie komunikatów przekazywanych przez różnego rodzaju media. Obok tradycyjnych mediów takich jak radio, telewizja czy gazeta, żyjemy w otoczeniu nowych mediów, które są interaktywne i dostępne niemal zawsze i wszędzie. Dlatego tak ważne jest kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, a także tworzenia i nadawania przekazów medialnych, za którymi stoją takie wartości jak obiektywność, rzetelność czy wiarygodność. 

Sami jesteśmy odbiorcami komunikatów medialnych, ale jednocześnie jego nadawcami wydając Łódzką Gazetę Społeczną Miasto Ł i prowadząc audycję „Miasto Ł w eterze” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Dokładamy więc wszelkich starań, aby działania, których się podejmujemy spełniały wyżej wymienione kryteria.

Zarówno gazeta wydawana w wersji papierowej i elektronicznej jak i audycja, wpisują się w najlepsze standardy dziennikarstwa obywatelskiego.

Głównym celem Miasta Ł jest pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Łodzi oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne, w szczególności grup defaworyzowanych i wykluczonych z medialnych dyskusji. Zależy nam na tym, aby osoby zaangażowane w dziennikarstwo obywatelskie zaczęły mówić w swojej sprawie swoim głosem i ze swojego punktu widzenia. Zależy nam również na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się mowy nienawiści i dyskryminacji związanej z położeniem społecznym i ekonomicznym, z orientacją psychoseksualną, wyznaniem religijnym, przynależnością narodową czy etniczną, a nawet preferowanym środkiem transportu drogowego. Dla twórców i twórczyń gazety istotne jest ponadto promowanie lokalnych inicjatyw przyczyniających się do wzmacniania społecznych więzi, do “rewitalizowania” łódzkiej tożsamości oraz odzyskiwania i opowiadania zapomnianych lokalnych historii. Równie ważnym aspektem naszych działań jest monitorowanie i nagłaśnianie spraw mających bezpośredni związek z aktualną i przyszłą jakością życia w mieście Łodzi.

Gazetę Miasto Ł w wersji elektronicznej oraz wszystkie audycje „Miasta Ł w eterze” można znaleźć tutaj: www.miastol.pl.

Więcej o edukacji medialnej i kwestiach z nią związanych znajdziecie tutaj:

http://edukacjamedialna.edu.pl/

http://lodzkagazeta.pl/media-ktore-maja-znaczenie/

Karta etyczna mediow

Edukacja_medialna_infografika_mala