Ludzie Fundacji

Aleksandra DulasAleksandra Dulas – autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, edukatorka seksualna, autorka licznych projektów edukacyjnych promujących aktywność społeczną i obywatelską. Ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Redaktorka naczelna Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł (www.miastol.pl). W Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej prowadzi audycję Miasto Ł w eterze. W latach 1998 – 2000 redaktor programowa w Radiu „Żak”. Absolwentka Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Anna JurekAnna Jurek – autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, edukatorka seksualna, autorka licznych projektów edukacyjnych promujących niezależne i twórcze myślenie. Z-ca redaktorki naczelnej Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł (www.miastol.pl) i autorka wielu tekstów. W Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej prowadzi audycję „Miasto Ł w eterze”. Związana z działaniami na rzecz partycypacji społecznej, m.in. prowadziła akcję informacyjno-edukacyjną Budżetu Obywatelskiego 2013 – 2017 w Łodzi oraz działania edukacyjne w ramach procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.
Julian CzurkoJulian Czurko – edukator seksualny, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, historyk sztuki i kulturoznawca. Prezes Fundacji Rokoko (www.rokoko.org.pl), realizujący jej misję wspierania kultury poprzez edukację, badania oraz coaching. Animator kultury działający w Stowarzyszeniu Literackim im. K.K. Baczyńskiego także jako Sekretarz. Koordynator autorskich projektów edukacyjnych i kulturalnych, w tym projektu Kultura Coachingu.
Damian GraczykDamian Graczyk – edukator seksualny, trener antydyskryminacyjny i genderowy. Prezes Fabryki Równości, organizacji kulturalno-edukacyjnej LGBT. Współkoordynował grupę lokalną Kampanii Przeciw Homofobii Łódź i festiwal Maraton Równości, organizator Drugiego i Trzeciego Marszu Równości w Łodzi (2012, 2013) i dziesiątej łódzkiej Manify. Na antenie Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej prowadzi m.in. Radio Fabrykę – cotygodniową audycję nt. mniejszości seksualnych i praw człowieka.
Kinga KarpKinga Karp – edukatorka seksualna, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, trenerka antydyskryminacyjna, aktywistka na rzecz przeciwdziałania nierównościom społecznym i przemocy. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (www.tea.org.pl) Prowadziła w Łodzi grupę wsparcia dla rodziców osób nieheteroseksualnych.
Weronika JóżwiakWeronika Jóźwiak – edukatorka seksualna, z wykształcenia antropolożka kultury, szczególnie zainteresowana kulturową koncepcja płci, pojęciem męskości i konsekwencjami. Zawodowo związana z łódzkimi organizacjami pozarządowymi: koordynatorka i pomysłodawczyni projektów zgierskiej gazety niezależnej Zgrzyt i edukacji obywatelskiej Zagraj w miasto. Zaangażowana w Kooperatywę Spożywczą w Łodzi.
Ida Mickiewicz-FlorczakIda Mickiewicz – Florczak – pedagożka ze specjalnością: edukacja specjalna. Trenerka z zakresu: umiejętności interpersonalnych i komunikacji, interwencji kryzysowej, a także z zakresu technik wizualizacyjnych i relaksacyjnych oraz psychosomatyki. Arteterapeutka. W Fundacji opiekuje się stroną internetową i odpisuje na maile zaufania.
Joanna TarnowskaAsia Tarnowska – edukatorka seksualna, absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Warszawskiej Szkoły Fotografii. Pracowała jako dziennikarka i fotoreporterka w kraju i zagranicą. Współpracowała m.in. z białoruską organizacją pozarządową „Trzeci Sektor”, przygotowując materiały do audycji radiowych oraz internetowego wydania gazety „Tvoj Styl”. W Fundacji zajmuje się oprawą fotograficzną wszelkich wydarzeń eventowych.
  Joanna Filipczak-Zaród – absolwentka Psychologii Zdrowia i Klinicznej na Uniwersytecie Łódzkim i dyplomowana mediatorka cywilna, karna, rodzinna i w sprawach nieletnich. Studentka Seksuologii Klinicznej na SWPS. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą, prowadzi warsztaty i zajęcia grupowe dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Marcin Zaród – członek Zarządu, fizyk polimerów, pracownik Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, członek łódzkiego zespołu Krytyki Politycznej, popularyzator wiedzy  zakresu inżynierii, matematyki i fizyki.

 Współpracują z nami:

  • Marta Borkowska – magister pedagogiki w zakresie opieki i terapii pedagogicznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka prac: licencjackiej i magisterskiej dotyczącej zagadnienia edukacji seksualnej w polskich szkołach gimnazjalnych.
  • Agata Kobylińska – pedagożka ze specjalnością: edukacja specjalna, specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Trenerka w zakresie. „Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grupy ryzyka” w ramach projektu SocialWeb SocialWork koordynowanego przez niemiecka fundacje Digitale Chancen.
  • Barbara Michalska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi: pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu wyznaczania dziecku granic opartych na szacunku i zrozumieniu „Bez Klapsa…”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Absolwentka szkolenia na Terapeutkę I o Integracji Sensorycznej i szkolenia antydyskryminacyjne dla nauczycieli UCZ TOLERANCJI organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.
  • Magdalena Kołacz – Kwiatkowska – absolwenta socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, skończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradca rozwoju osobowości.
  • Michał Maciejak – absolwent Prewencji Patologii i Zagrożeń Społecznych i Animacji Społeczno Kulturalnej. Trener warsztatów dramowych, edukator seksualny, członek Sieci Trenerów Antyprzemocowych oraz poeta. Zajmuję się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, przemocy seksualnej, stereotypom dotyczącym płci.
  • Wojciech Nyklewicz – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Collegium Psychotherapeuticum. Autor ponad 360 publikacji, w tym rozdziałów w podręcznikach dla studentów dotyczących pracy pielęgniarek i położnych m.in. w zakresie wenerologii i dermatologii. Zdobywa licznych nagród: JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 r. nagrody zespołowej Ministra Zdrowia RP za podręcznik dla studentów „Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych”.