Miasto Ł – Łódzka Gazeta Społeczna

miasto ł

Fundacja SPUNK realizuje obecnie (05.2015 – 11.2016) projekt „Łódzka Gazeta Obywatelska – Oddajemy głos mieszkańcom”. Tworzymy miesięcznik skupiony na sprawach lokalnych, oddany wartościom równości, sprawiedliwości społecznej, dobru obywateli.

Głównym naszym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Łodzi oraz zwiększenie zaangażowania w życie publiczne, szczególnie grup defaworyzowanych.

Miasto Ł wydawane jest raz w miesiącu. Równolegle działa regularnie aktualizowany portal
i profil na FB i Twitterze. W ramach projektu będą także organizowane następujące działania:

  • Prowadzenie Szkoły Dziennikarstwa Obywatelskiego – warsztaty służące poznaniu organizacji pracy gazety lokalnej oraz rozwijaniu umiejętności dziennikarskich dla osób
    z grup marginalizowanych,
  • Tworzenie audycji radiowej „Miasto Ł w eterze” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej,
  • Tworzenie reportaży dotyczących historii łodzian w kontekście rewitalizacji społecznej,
  • Tworzenie filmów o tematyce łódzkiej promujących gazetę w Internecie – Kamera Miasta Ł,
  • Organizowanie co pół roku debaty na ważne tematy społeczne, typu – rewitalizacja społeczna, polityka mieszkaniowa, edukacja, komunikacja miejska, polityka rowerowa, partycypacja społeczna itp.

Zapraszamy na stronę: www.miastol.pl oraz na www.facebook.com/MiastoL.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Działania gazety w poprzednich latach (10.2013 – 12.2014) były współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany. Naszymi partnerami byli: WOZ, Die Wochenzeitung, Lappi, tue d’Augen uf, Stowarzyszenie Homo Faber i Stowarzyszenie Tkalnia. Czas realizacji: październik 2013 – wrzesień 2014.