Współpraca

Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON
Społeczny Komitet ds. AIDS
Fabryka Równości
Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja MaMa
Stowarzyszenie Tkalnia
Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi
Fundacja Rokoko
Spółdzielnia VARIA
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej
Klubokawiarnia Granda
Miejski Punkt Kultury PREXER
LAPIS-BIS: Automatyka Biurowa